4893697703542784
ASUS RT-AX92U 三頻 Ai Mesh WiFi 6 路由器 (AX6100) 【AX6100 三頻 WIFI 6 網狀網路系統,適用於大坪數和透天厝,支援彈性 SSID 設定、無縫自動漫遊、搭載趨勢科技的 AIPROTECTION PRO 網路安全防護】 ● 最強大的網狀系統 — AiMesh 技術讓您建立更強大的 WiFi 系統,以 WiFi 6 (802.11ax) 技術做為無線回程在兩個 Product #: theonemart-ASUS RT-AX92U 三頻 Ai Mesh WiFi 6 路由器 (AX6100) 2023-07-03 Regular price: $HKD$2399.0 Available from: The One MartIn stock